WOW Philippines#13;7000 ISLANS TRAVEL PHILIPPINES         

Office: Dungca Village 6-18, Pulung Cacutud 2009 Angeles City  (Philippines)
Phone Philippines: +63
915 913 9990          Phone Switzerland:  +41 76 425 0518
Webpage:  www.7000islandstravel.com       E-mail:   info@
7000islandstravel.com

    TAGALOG - ENGLISH
 

Greeting, politeness
Welcome, long life mabuhay   Where do I get a Jeepney? saan ang sasakay ng Jeepney?
Good morning   magandang umaga Where does this bus go?  saan papunta ang bus na ito?
Good day magandang tanghali   Which Bus goes to Manila? aling bus ang papuntang Cebu 
Good afternoon magandang hapon   What Iím going with? ano ang aking sasakyan?
Good evening / night  magandang gabi   Where do I have to get out? saan ako dapat baba baba?
So long                          paalam (adyos, bay)   How much is the fair? magkano ang  pamasahe?
How are you? kumusta (ka)? Brook sapa
How are  you? (older) kumusta (po)   Mountain bundok
Good / fine mabuti   Bay look
Thanks fine and you?  mabuti salamat, at ikaw? Village baryo
Also fine mabuti rin   River ilog  
Where you come from? saan ka galing? Course of a river wawa
Were you go to? saan ka pupunta? Hill burol
I come from Bato galing ako sa Bato   Island pulo  
Iím going to Manila       pupunta ako sa Manila Coast tabing-daga
Thank you salamat  Ocean / sea dagat
Thank you very much maraming salamat Lake lawa
Please baki   Stadt bayan
You are welcome walang anuman   Beach baybay  
Yes / no  oo/ hindi   Street daan (kalye)  
Yes / no (polite) opo/ hindi po   Forest kagubatan
And at   Waterfall talon
Okay, letís go sigi  
Thatís all   lang (lamang)   Weather
Moment sandali (sandali lang)  
Again naman (na naman)   Lightning kidlat (lintik)  
For sure, off course        siyempre Thunder kulog  
No problem walang problema   Fog cloud  ulap  
Everything fine / okay ayos ang lahat    Rain alan  
Sun araw  
Small talk Typhoon bagyo  
Wind, air  hangin  
Whatís your name  anong pangalan mo   Clouded ulap (maulap)  
How old are you  Ilang taon ka na   Clear malinawag  
Where do you come from tagasaang bayan ka   Raining maulan  
I like you gusto kita   Cold, itís cold malamig  
I love you mahal kita (ini-ibig kita)   Warm, itís warm mainit  
I don't know aywan ko (hindi ko alam)   Windy mahangin 
I like that gusto ko (ito)  
I don't like ayaw ko   Trade 
I do it ako na lang  
You do ikaw na lang   Everything lahat  
I don't do hindi bale   Old luma  
Come here halika dito   Cheep mura  
Letís go tayo na (sige na)   Little bit kaunti  
Itís to late huli na   Entrance / Exit  pasukan/ labasan  
I have no time  wala akong panahon   Money pera  
Are you sure  sigurado ka ba   Closed / open sarado/ bukas  
Not yet  wala pa   It have  mayroon  
Maybe siguro   It donít have wala  
Itís a pity / shame sayang Big / large malaki  
Itís true talaga Broken sira  
Flatterer  bolero Little / small maliit  
Crazy (funny way) gago (ka)   More kaunti pa  
Crazy / nuts loko- loko   New bago  
obscene bastos Expensive mahal  
Boaster mayabang Much / a lot marami  
Non of your business wala kang pakialam Little bit / not to much tama na  
Get lost!  Ali diyan!

What ās the price? 

magkano ito?
By and by mamaya   How much is this? magkano iyan?
As you wish bahala ka   How much is one kilo? magkano isang kilo?  
Many wayís kahit ano To expensive masyadong mahal  
This one is cheep  mura na ito  
Persons   Please this one paki balot  
I want to pay magbabayad na ako
Man lalaki (lalake)  
Woman babae Numbers 
Gentleman Ginoo
Mister Lim  Ginoong Lim   0, Zero wala  
Female Ginang 1 isa  
Misses Lim Ginang Lim 2  dalawa  
Miss Binibini   3  tatlo  
Miss Wilma Binibining Wilma   4 apat
Single (male) binata   5 lima  
Single (female) dalaga   6  anim
Child bata   7 pito
My child(ren) anak   8 walo
Junior batang lalaki   9 siyam
Girl batang babae   10 sampu  
Grandmother / father     lola / lolo   11 labing-isa  
Friend kaibigan 12 labindalawa
I ako 13 labintatlo  
You ka (ikaw)   20 dalawampu  
He, She siya   21 dalawampuít isa  
They sila   22 dalawampuít dalawa  
We (you & me) tayo   30 tatlumpu  
We (others & me) kami 31 tatlumpuít isa  
His kayo 40 apatnapu  
Old matanda   41 apatnapuít isa  
Young bata 50 limampu  
Big / large mataas   60 animpu  
Little /small pandak   70  pitumpu  
Happy maligaya   80  walampu  
Sad malungkot   90  siyamnapu  
Stupid tanga   100  isang daan  
Smart matalino   101  isang daan at isa  
Good looking (man) pogi /Guwapo 102 isang daan at dalawa  
Good looking (girl) Maganda / guwapa 200 dalawang daan  
Ugly pangit   201 dalawang daan at isa  
Drunk lasing   500 limang daan  
Sober hindi lasing 1'000  isang libo  
5Ď000  limang libo  
Food & drinks 10'000   isang laksa, (sampung libo)  
100'000 isang yuta, (isang daang libo)  
Iím thirsty nauuhaw ako   1'000'000 isang kamilyon  
Iím hungry gutom ako  
Iím full  busog pa ako   1 Pound  isang libra  
Iím not hungry wala akong gana 2 Peso  dalawang piso  
The food was good ang sarap ng pagkain 3 Meter  tatlong metro 
Delicious masarap (sarap)   5 Liter   limang litro  
Eat to much matakaw 10 Cubic meter  sampung metro kubiko  
Food, meal pagkain   1/2  kalahati  
Breakfast                        almusal   1/3  isang-katlo  
Lunch pananghalian   1/4  isang-kapat 
Dinner hapunan Single minsan  
Fork tinitor   Double makalawa  
Spoon kutsara   Triple makatatlo  
Knife kutsilyo Many                              madalas  
Teaspoon kutsarita   Seldom bihira  
Glass baso  
Cup tasa   Day and week 
Plate plato  
Napkin serbilyeta   Monday Lunes  
Check bill akina ang kuwťnta (recibo) ko  Tuesday Martes
Fride prito   Wednesday Miyerkoles  
Grill inihaw   Thursday Huwebes  
Boiled nilaga   Friday Biyťrnes  
Marinated kilain (kinilaw)   Saturday Sabado  
Hot, warm mainit   Sunday Linggo   
Cold                               malamig   2 dayís ago noong kamakalawa  
Salty inasnan   Yesterday kahapon  
Sour  maasim   Today ngayon  
Spicy maanghang   Tomorrow bukas  
Sweet  matamis   Day after tomorrow sa makalawa  
Bad, Rotten sira   Last night kahapong gabi  
Pineapple  pinya   One day isang araw  
Apple  mansana One night isang gabi  
Eggplant  talong   Day and night  araw-gabi  
Banana saging   Every night gabi-gabi  
Beer  serbesa   Every day araw-araw  
Bean  sitao   Every Tuesday tuwing Martťs  
Bread  tinapay   Every afternoon tuwing hapon  
Egg itlog   This Monday ngayong Lunes
- fried egg pritong itlog   Week linggo  
- boilt egg malasadong itlog   Last week noong nakaraang linggo  
Ice yťlo   This week ngayong linggong ito  
Icecream sorbťtes (surbetes)   next week sa linggong darating  
Peanut  mani  
Vinegar  suka   Maand & Jaar  
Fish isda  
lŠpu-lŠpu   lapu-lapu   January Enťro  
Spain Makrele tanguingue   February Pebrero  
Tuna  tulingan   March  Marso  
Octupus pusit   April  Abril   
Codfish  maya-maya   May Mayo  
Meat  karne (carnť)   June Hunyo  
-Beef karneng baka   July Hulyo  
-Pork karneng baboy   August  Agosto  
Garnele gambas   September Setembre  
Vegetables  gulay October  Oktubre  
Chicken manok   November  Nobyembre  
Ginger  luya   December  Disyembre  
Jackfruit langka Month buwan  
Coffee / strong Coffee kape/ kapeng matapang   one Month isang buwan  
Potato  patatas   This Month ngayong buwang ito  
-Sweet Patato kamote   Year  taon  
Garlic bawang   One Year  isang taon  
Coconut young/ ripe buko/ niyog   Every Year  taon-taon  
Shrimp hipon   Last Year  nakaraang taon
Crayfish  alimango   Next Year sa sunod sa taon  
Mango  mangga  
Milk  gatas   Colors
Mussel  tahong  
Orange   kahel   Blue asul  
Papaya  papaya   Brown  kulay-kape
Pepper paminta   Brown (Skin)  kayumanggi  
Pepper (grind) pamintang durog   Yellow  dilaw  
Rice (cooking)  kanin   Gray  abuhin (gris)  
Rice (raw)   bigas   Green  berde  
Salad insalada   Orange  kulay-dalandan  
Salt asin   Red  pula  
Soysauce  toyo   Black  itim  
Soup  sabaw (sopas)   White  puti  
Tea tsa  
Tomato kamatis   Animals 
Water  tubig  
Watermelone  pakwan   Monkey  unggoy  
Grapes ubas   Ants  langgam  
Sugar  asukal   Duck pato  
Onion  sibuyas    Flies  langaw  
Flea  pulgas
Travel  Frog  palaka  
Gecko  tuko  
Right  kanan   Rabbit kunťho  
Left kaliwa   Dog  aso  
Straight ahead diretso   Chicken  manok  
Back, return  paurong (pabalik)   Cat  pusa  
Here  dito   Cow baka  
There diyan (doon) Louse  kuto  
Near malapit Mouse  daga  
Far malayo Mosquito lamok  
Turn malayo Horse  kabayo  
Stop para! Shep  tupa  
Car kotse Snake  ahas  
Bus bus Butterfly  paru-paro  
Boat bangka Pork  baboy  
Airplane eroplano Spider  gagamba  
Ship barko   Carabeo  kalabaw  
What time is it? anong oras na? Worm  uod  
Where is the bus station? saan ang hintayan ng? Goat kambing  

 

 


© 2000 - 2010 All rights reserved.    7000 ISLANDS TRAVEL PHILIPPINES